close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ادبیات فارسی را پاس بداریم

zabankohan

<-PostAuthor->

zabankohan

http://zabankohan.rozblog.com/

ادبیات فارسی را پاس بداریم

اطلاعاتی از زمان فعل(ماضی ها و مضارع ها)

ادبیات فارسی را پاس بداریم

<-BlogAbout-> بگذر از میان علم البته با علم

ادبیات فارسی را پاس بداریم

 
کاربر مهمان، خوش آمديد!   امروز  
 
فهرست اصلی
لینکهای سریع
صفحه اول
آرشیو
ایمیل
موضوعات

آرشیو مطالب

لینکستان
آرشیو تماس با ما


اطلاعاتی از زمان فعل(ماضی ها و مضارع ها)

زمان (دستور زبان)

فعل پنج ویژگی دارد که یکی از آنها زمان است. زبان فارسی دارای سه زمان گذشته، حال و آینده است.
زمان گذشته

زمان گذشته برای بیان وقوع رویداد یا وجود حالتی ( بصورت مثبت یا منفی) در گذشته بکار می‌رود و دارای گونه‌های زیر است :

۱٫      گذشته  ساده

۲٫      گذشته  نقلی

۳٫      گذشته  بعید

۴٫      گذشته  استمراری

۵٫      گذشته  التزامی

۶٫       گذشته بسیار بعید(ابعد)

۷٫      گذشته نقلی استمراری

۸٫      گذشته ملموس

 

گذشته  ساده

برای بیان کاری که در گذشته به طور کامل انجام گرفته‌است به کار می‌رود.

•        ساختار: بن ماضی+ شناسه

مثال:رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند

 

گذشته نقلی

برای بیان کاری که در گذشته انجام گرفته و اینک پس‌آمد آن مورد نظر است.

•        ساختار: صفت مفعولی (بن ماضی+ه) + فعل‌های معین «ام، ای، است، ایم، اید، اند»

مثال:رفته ام، رفته‌ای، رفته است، رفته ایم، رفته اید، رفته اند

 

گذشته  بعید

گذشته بعید یا گذشته  پیشین برای بیان کاری که در گذشته پیش از کاری دیگر رخ داده‌است به کار می‌رود.

•        ساختار: صفت مفعولی (بن ماضی+ه) +ماضی ساده از مصدر «بودن»

مثال: رفته بودم، رفته بودی، رفته بود، رفته بودیم، رفته بودید، رفته بودند

 

گذشته  استمراری

گذشته استمراری برای بیان کاری که در گذشته به صورت پیوسته ادامه داشته‌است یا بارها تکرار شده‌است بکار می‌رود.

•        ساختار:۱. می + ماضی ساده ( می‌رفتم) ۲.همی +ماضی ساده ( همی رفتم) ۳.ماضی ساده+ی ( رفتمی) که این شکل در گذشته مرسوم بوده است.

مثال:می رفتم، می‌رفتی، می‌رفت، می‌رفتیم، می‌رفتید، می‌رفتند

 

گذشته  التزامی

برای بیان کاری در گذشته همراه با احتمال، آرزو، یا التزام به کار می‌رود.

•        ساختار:صفت مفعولی (بن ماضی+ه) + صرف فعل کمکی «باش»

مثال:رفته باشم، رفته باشی، رفته باشد، رفته باشیم، رفته باشید، رفته باشند

 

گذشته بسیار بعید(ابعد)

برای بیام عملی در گذشته بسیار دور و بیشتر حکایت‌ها استفاده می‌شود.

•        ساختار:صفت مفعولی (بن ماضی+ه) +ماضی نقلی از مصدر بودن

مثال:رفته بوده ام، رفته بوده‌ای، رفته بوده است، رفته بوده ایم، رفته بوده اید، رفته بوده اند

 

گذشته نقلی استمراری

فعلی که در گذشته بارها یا برای دوره‌ای انجام شده و اثر آن تا کنوننیز باقی است.

•        ساختار:می+ماضی نقلی

مثال:می رفته ام، می‌رفته‌ای، می‌رفته است، می‌رفته ایم، می‌رفته اید، می‌رفته اند

 

گذشته ملموس

فعلی که در گذشته در حال وقوع بوده و توسط فعل دیگری قطع شده است.

•        ساختار:ماضی ساده از مصدر داشتن + ماضی استمراری فعل مورد نظر

مثال:داشتم می‌رفتم، داشتی می‌رفتی، داشت می‌رفت، داشتیم می‌رفتیم، داشتید می‌رفتید، داشتند می‌رفتند

 

زمان حال

زمان حال (مضارع ) در زبان فارسی به رویداد یا وجود حالتی ( بصورت مثبت یا منفی) در زمان حال یا آینده می‌پردازد و دارای انواع ذیل است:

حال (مضارع)

•        ساختار: بن مضارع+شناسه «َ م، ی ، َد، یم، ید ، َند»[۱]

مثال: روم، روی، رود، رویم، روید، روند

 

حال اخباری (مضارع اخباری)

فعلی که وجود حالتی یا رویداد واقعه‌ای را بطور قطعی در حال یا آینده نزدیک بیان می‌کند.

•        ساختار:می+بن مضارع+شناسه «ّ م، ی ، ّد، یم، ید ، ّند»

مثال:می روم، می روی، می‌رود، می رویم، می روید، می‌روند

 

حال التزامی ( مضارع التزامی)

فعلی که انجام آن با شک و تردید همراه باشد.

•        ساختار:ب + بن مضارع + شناسه

مثال : بروم بروی برود برویم بروید بروند

 

آینده

فعلی که در آینده روی می دهد.

•        ساخت فعل آینده : (خواهم،خواهی،خواهد،خواهیم ،خواهید،خواهند)+بن ماضی فعل

یا خواه + شناسه ی مضارع + بن ماضی فعل مثال : خواهـَم رفت

شناسه ی فعل آینده در وسط فعل می آید.

 

زمان افعال بسیار مفید ومختصره فقط مضارع مستمر(ملموس):دارم میروم-ماضی ملموس نقلی:داشته میرفته(که صدایی شنیده)-ماضی ابعد التزامی:خورده بوده باشد،راندارید.

محمد مهدی کرد یکشنبه 04 اسفند 1392  نظر بدهید!

آخرین مطالب ارسالی
معرفی اشخاص و آثار مربوط به آنها
( انواع شعر از لحاظ شکل )
دانلود دیوان اشعار شاعران ایران زمین
دستور زبان فارسی (انواع فعل)
گزیده‌های از دست نوشته‌های چاپ نشده زنده یاد "امیرحسین فردی"
نقد نظریه نمادین در باب زبان وحی در آخرین شماره از فصل نامه «الهیات و حقوق»
ارزو ها
حاجی آقا - صادق هدایت/معرفی کتاب
مستزاد چیست؟
قطعه چیست؟
درباره وب
زبان فارسی، زبان مادری برای همه ی مردم ایران زمین

آمار کاربران
 
چه کسانی به ما لینک دادند؟

نوسندگان

لینک دوستان

بخش ویژه

صفحه اصلي  |  آرشیو |  لینکستان  |  تماس با ما |  طراح قالب